Islamic Studies

Course Name: Islamic Studies
Course Code: (4IS1)
Specifications: Islamic Studies (4IS1) Course Specification
Sample Assessment: Islamic Studies (4IS1) Sample
Assessment

Year 2021 – June

Paper 01: Question Paper
Solution: Mark Scheme
Provisional: Mark Scheme

Year 2020 – November

Paper 01: Question Paper
Solution: Mark Scheme
Modified Papers : Modified Papers

Year 2019- June

Paper 1: Question Paper
Solution: Mark Scheme

icon
icon
icon
icon